รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดลุ่ม
หมู่ที่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย   ตำบลบางกรวย  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11300
เบอร์โทรศัพท์ 0-2446-1815 เบอร์แฟกส์ 0-2446-1815
Email : watlum_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :